Angel&Devil

COLLECTIONS / KOLEKCIE

The 2019 Fanny Pack Collection was inspired by traditional marble found in nature. We combined this classical aesthetic with the everyday functionality of a fanny pack. We believe that keeping your items close to your chest or hip doesn’t have to be unstylish. We wanted to include something in our collections that can be easily worn when walking your dog or trying not to lose your items at a party. / 2019
Naša kolekcia z roku 2019 s názvom Fanny Pack bola inšpirovaná tradičnám mramorom nachádzajúcim sa v prírode. Skombinovali sme klasickú estetiku s dennodennou funkcionalitou ladvinky. Chceli sme obohatiť naše kolekcie s niečím novým štýlovým, čo môže byť nielen jednoduchým doplnkom napr. na prechádzky so psom, ale aj praktickým spôsobom ako si držať všetky cennosti na hrudi, ci bokoch. / 2019
The strong atmosphere of our stay in Athens was reflected in the Angel in the Sea collection. It leaves a feeling of fluidity and individual details are a glimpse into the depths of the sea. Latex bags contain sophisticated futures and a 3D fabric. The different elements are the details of the processing within the combination of materials. / 2019
Silná atmosféra nášho pobytu v Aténach sa odrazila v kolekcii Angel v mori. Zanecháva tam pocit te­ku­tos­ti a jednotlivé detaily sú skutočným pohľadom do morských hlbín. Latexové tašky obsahujú prepracované futrá a ušká z 3D textílie. Odlišným prvkom sú detaily spracovania v rámci kombinácie materiálov. / 2019
 / 
Lúčetône reflects the impression of light and shadow. It is a feeling we have tried to achieve by coloring the combined pigments. The dominant feature is yellow. The bags continue in a formation of minimalist design. A specific element belonging to this collection is the use of suede on the handles of the bags. / 2017
Lúčetône reflektuje dojem lúču a polotieňu. Jedná sa o pocit ktorý sme sa snažili dosiahnuť farebnosťou skombinovaných pigmentov. Dominantou je žltá farba. Tašky pokračujú v minimalistickom designe tva­ro­slo­via. Odlišným prvkom je použitie semišu na uškách tašiek. / 2017
A collection of latex bags focusing on material experimentation. This collection was a result of developing new technological procedures based on a freeze experiment resulting in “frozen” latex. The bag design is then linked to materials such as 3D mesh, softshell and waterproof zippers. / 2017
Kolekcia latexových tašiek zameraná na experiment s materiálom. Vyvíjaním nových technologických postupov na základe experimentu s mrazom vznikla „zamrznutá“ latexová metráž. Design tašiek je následne prepojený s materiálmi ako sú 3D sieťovina, softshell a vodeodolný zips. / 2017
 / 
Collection inspired by the residence at the Pôtoň Theater. The latex was created on the spot and inspired by the feelings of the surroundings and the silence of nature. Colors used include earthy colors that resemble the texture of rocks. In the fabric, the shapes themselves often created abstract scenery. / 2016
Kolekcia inšpirovaná rezidenciou v Divadle Pôtoň. Metráže boli vytvorené priamo na mieste a inšpirované pocitmi z okolia a ticha prírody. Použité sú zemité farby, ktoré pripomínajú textúru hornín. Samotné obrazce vytvárali častokrát abstraktné scenérie. / 2016
web designed with ♥ by potvory